Informační doložka GDPR týkající se zpracování osobních údajů ve společnosti Lena Largo Trade Sp z o.o.

 

1. Správcem osobních údajů je Lena Largo Trade Sp. z o. o. se sídlem ul. Łódzka 43, 95-060 Brzeziny, NIP: 8331406042 KRS 0000974848, tel. kontakt tel: 518808296 e-mailový kontakt kontakt@lenalargo.pl

 

2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje inspektora: Waldemar Gałecki biuro@lenalargo.pl tel. 512526562

 

3. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění objednávek a odesílání objednávek

 

4. Mezi kategorie osobních údajů patří mimo jiné: jméno a příjmení, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje věnované procesu vyřízení objednávky;

 

5. Vaše osobní údaje mohou být na žádost správce předány subjektům zpracovávajícím osobní údaje: poskytovatelé IT služeb, účetní a spediční společnosti

 

6. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování údajů;

 

7. Vaše údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

 

8. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, která byla učiněné na základě souhlasu před jeho odvoláním;

 

9. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení ustanovení zákona č. ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (konsolidované znění Sbírka zákonů z roku 2018, bod 1000) nebo ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016 (Úř. věst. L 119, s. 1);

 

10. Vámi poskytnuté údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování a profilování

 

11. Údaje pocházejí od subjektů údajů

 

12. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné;

 

Nie widzisz naszych cen?

Zarejestruj konto jeśli jesteś tutaj pierwszy raz,

lub zaloguj się jeśli już masz u nas konto.


Pamiętaj, musisz posiadać firmę

Jestem firmą i kupuję pierwszy raz?

Załóż konto tutaj

Chcę kupić w detalu

Zakupy prywatne