Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych w Lena Largo Trade Sp z o.o.

1. Administratorem danych osobowych jest Lena Largo Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Łódzka 43 95-060 Brzeziny, Nip: 8331406042 KRS 0000974848, kontakt telefoniczny tel:518808296 kontakt mailowy kontakt@lenalargo.pl

 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Waldemar Gałecki biuro@lenalargo.pl tel 512526562

 

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień oraz wysyłki zamówień

 

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, nip firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu realizacji zamówienia;

 

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT, księgowości oraz firm zajmujących się spedycją

 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu

 

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą

 

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Nie widzisz naszych cen?

Zarejestruj konto jeśli jesteś tutaj pierwszy raz,

lub zaloguj się jeśli już masz u nas konto.


Pamiętaj, musisz posiadać firmę

Jestem firmą i kupuję pierwszy raz?

Załóż konto tutaj

Chcę kupić w detalu

Zakupy prywatne