DOSTAWA I ZWROTY

WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez Klienta w zamówieniu adres, lub na adres otrzymany od Klienta w procesie weryfikacji danych.
2. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata (przelew bankowy) wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia.
3. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie w terminie 7 dni, Klient otrzyma na wskazany adres internetowy przypomnienie o statusie złożonego zamówienia. W przypadku nieuiszczenia przedpłaty w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać.
4. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

5. Towar wysyłamy za pośrednictwem DPD, GLS, Poczty Polskiej lub innego wskazanego przez Kupującego środka transportu.

REKLAMACJE:


1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać jego sprawdzenia w obecności kuriera i wnieść kurierowi zastrzeżenia odnośnie dostarczonego towaru oraz w ciągu 24 godzin poinformować sklep mailowo na adres kontakt@lenalargo.pl o stwierdzonych nieprawidłowościach, które mogą leżeć po stronie sklepu z obowiązkiem wykonania i przesłania stosownej dokumentacji fotograficznej pod rygorem uznania, że później opisane nieprawidłowości nie obciążają sklepu.
2. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
3. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres email Sprzedawcy podany powyżej, telefonicznie +48518808296  lub na następujący adres e-mail: kontakt@lenalargo.pl
4. W reklamacji należy podać: numer zamówienia, dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
6. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach producenta.

Nie widzisz naszych cen?

Zarejestruj konto jeśli jesteś tutaj pierwszy raz,

lub zaloguj się jeśli już masz u nas konto.


Pamiętaj, musisz posiadać firmę

Jestem firmą i kupuję pierwszy raz?

Załóż konto tutaj

Chcę kupić w detalu

Zakupy prywatne