POLITYKA PRYWATNOŚCI
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, zwane RODO. Poniższa Polityka Bezpieczeństwa ma zastosowanie do danych osobowych klientów sklepu LENALARGO.PL, którzy korzystają z sklepu LENALARGO.PL lub otrzymują materiały marketingowe i promocyjne związane z tematyką sklepu LENALARGO.PL , w tym w szczególności periodyczny „Newsletter Lenalargo.pl” i zawiera informacje o zbieranych danych osobowych przez podmiot będący klientem sklepu internetowego LENALARGO.PL oraz sposobie ich przetwarzania i wykorzystywania. Newsletter jest wysyłany drogą mailową z oficjalnej skrzynki pocztowej sklepu internetowego „Lenalargo.pl” do wszystkich klientów , którzy dokonali rejestracji swojego konta na stronie internetowej sklepu „Lenalargo.pl” i tym samym zaakceptowali regulamin w, którym klient wyraża zgodę na otrzymywanie periodycznych informacji drogą mailową w postaci „Newslettera Lenalargo.pl”.

Co powinieneś wiedzieć?
Właścicielem sklepu internetowego „Lenalargo.pl” Marlena Kuźmicka, Ul. Głowackiego 45/16,95- 060 Brzeziny-Polska (dalej jako „Lenalargo.pl”)
W celu przeglądania treści opublikowanych w sklepie internetowym „ Lenalargo.pl” nie jest wymagana rejestracja użytkownika, za wyjątkiem danych objętych serwisem płatnym.
W celu uzyskania stałej nieodpłatnej informacji o obowiązujących produktach i promocjach, dostępu do periodycznego „Newslettera Lenalargo.pl” oraz innych materiałów marketingowych i promocyjnych związanych z z tematyką sklepu internetowego „Lenalargo.pl” w wersji elektronicznej niezbędna jest rejestracja swojego konta na stronie „Lenalargo.pl” poprzez podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego „Lenalargo.pl”, o których mowa powyżej, są przetwarzane przez „Lenalargo.pl” zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926, z późn. zm.) oraz wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane osobowe podawane przez użytkowników w sklepie internetowym „Lenalargo.pl” w związku z umieszczaniem w witrynie „Lenalargo.pl” wpisów w postaci komentarzy do artykułów są dostępne dla wszystkich użytkowników sklepu „Lenalargo.pl”, Lenalargo.pl, nie ponosi odpowiedzialności w zakresie w jakim dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie.

Opinie wyrażone sklepie internetowym „Lenalargo.pl” przez jego użytkowników nie zawsze są zgodne z opiniami „Lenalargo.pl”. Opinie wyrażane w artykułach są opiniami autorów. Sklepu internetowy „Lenalargo.pl” nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Lenalargo.pl dokłada wszelkiej staranności, aby treści dostępne w sklepie internetowym „Lenalargo.pl” nie naruszały jakichkolwiek praw użytkowników sklepu lub osób trzecich, jednakże „Lenalargo.pl” nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam ani działania podmiotów zamieszczających takie reklamy w sklepie internetowym „Lenalargo.pl” lub periodycznym „Newsletterze Lenalargo.pl”

Niektóre obszary sklepu internetowego „Lenalargo.pl”, mogą wykorzystywać tzw. cookies, tj. małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika sklepu internetowego „Lenalargo.pl”, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej o cookies możesz dowiedzieć się

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe które:

-są zbierane i przetwarzane w ramach normalnego korzystania z sklepu internetowego „Lenalargo.pl”, i jego funkcji, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz współpracujących z nami partnerów;
-są zbierane i przetwarzane w związku z dostępem użytkowników płatnych zasobów sklepu internetowego „Lenalargo.pl”, – takie jak adresy e-mail i adresy korespondencyjne, numery telefonów, numery NIP;
-są zbierane i przetwarzane w związku z dostarczaniem „Newsletterze Lenalargo.pl”– takie jak adresy e-mail klientów.

Kto jest administratorem Twoich danych?
„Lenalargo.pl” Marlena Kuźmicka, Ul. Głowackiego 45/16,95- 060 Brzeziny-Polska, adres e mail: kontakt@lenalargo.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?
W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z dostępem użytkowników płatnych zasobów sklepu internetowego „Lenalargo.pl” dane są przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika wyrażonej poprzez akceptacje przetwarzania cookies , oraz ze względu na to że przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Takie dane przetwarzane są w celu:
-wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu danych objętych płatnym sklepem internetowym „Lenalargo.pl”,;
-dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać oferowane usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom;
-wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań.-realizacji obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także realizacji obowiązków podatkowych w związku z zawartą umową.

W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z dostarczaniem „Newslettera Lenalargo.pl” z dostępem użytkowników płatnych zasobów serwisu sklepu internetowego „Lenalargo.pl”, dane są przetwarzane w oparciu zgodę zaakceptowaną w trakcie rejestracji swojego konta w witrynie „Lenalargo.pl”.

Takie dane przetwarzane są w celu:
-dostarczania „Newslettera Lenalargo.pl” osobom które wyraziły wolę jego otrzymywania rejestrując swoje konto w witrynie sklepu internetowego „Lenalargo.pl”.

Komu dane mogą być przekazywane?
Dane osobowe, bez względu na to w jakim celu i w jakim zakresie zostały zebrane, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie sklepu internetowego „Lenalargo.pl”, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym, partnerom handlowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami.
Listę partnerów zamieszczamy poniżej:
wp.pl
PayU
Google
Facebook
Instagram
Brandprime

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
W odniesieniu do danych gromadzonych w celu zapewnienia dostępu do treści sklepu internetowego „Lenalargo.pl”, przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna, a także po jej zakończeniu w celach:
-dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
-wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
-zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
-statystycznych i archiwizacyjnych,
-maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W odniesieniu do danych gromadzonych w celu dostarczania Newslettera sklepu internetowego „Lenalargo.pl”, i innych celach marketingowych Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lub do chwili zakończenia przekazywania zamówionych treści marketingowych.

Jakimi prawami dysponujesz?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawami:
-Masz dostęp do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
-Masz prawo żądania sprostowania danych,
-Możesz wnioskować o usunięcie danych
-Masz prawo (w określonych sytuacjach) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
-Możesz wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie,
-Masz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail: kontakt@lenalargo.pl

Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

***

„Lenalargo.pl”, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od chwili ich publikacji poprzez zamieszczenie w sklepie internetowym „Lenalargo.pl”, Polityki Bezpieczeństwa uwzględniającej te zmiany.

Nie widzisz naszych cen?

Zarejestruj konto jeśli jesteś tutaj pierwszy raz,

lub zaloguj się jeśli już masz u nas konto.


Pamiętaj, musisz posiadać firmę

Jestem firmą i kupuję pierwszy raz?

Załóż konto tutaj

Chcę kupić w detalu

Zakupy prywatne